Inna Scena to zainicjowany w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego projekt badawczy, którego celem jest włączenie w obszar badań nad historią i współczesnością polskiego teatru problematyki kulturowej tożsamości płci i tożsamości seksualnej, widzianych w perspektywie gender studies i teorii queer. Mamy nadzieję, że dzięki konferencjom, seminariom, wykładom i wydawnictwom uda nam się uruchomić nurt refleksji, który wypełni dotkliwą lukę w polskiej myśli teatralnej i pozwoli wypracować język do opisu tego, co od lat dzieje się na naszych scenach, a o czym wciąż nie potrafimy rozmawiać.


Ciało, płeć, pożądanie:
tożsamość seksualna
i tożsamość płci
w polskim dramacie
i teatrze

 

  Program konferencji  
 
     11 grudnia, poniedziałek  
 
     12 grudnia, wtorek  
 
     13 grudnia, środa  
 
 
       Inna Scena 2005  
 
 

Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego

Tom "Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego" jest pokłosiem pierwszej konferencji z cyklu Inna Scena
(1-3 grudnia 2005), której celem było wprowadzenie
w przestrzeń polskiej refleksji teatralnej perspektyw, jakie otwiera krytyka feministyczna. Szło o poszerzenie podjętego dotąd w bardzo ograniczonym zakresie procesu ponownej lektury historii polskiego teatru, zmierzającej do rekonstrukcji rzeczywistego udziału i znaczenia kobiet w kulturze teatralnej.
O przemyślenie - w kontekście kulturowego imaginarium
i społecznych stereotypów płci - tworzonych w teatrze obrazów kobiecości. Wreszcie, o próbę nazwania dynamicznie zmieniającej się sytuacji współczesnego polskiego teatru, dokonującego na naszych oczach feministyczno-lewicowego zwrotu, rozumianego jako świadomy ruch w stronę zniesienia właściwej patriarchatowi społecznej i kulturowej opresji.
Książka otwiera wszystkie kierunki, w których rozwijać się powinny współczesne badania nad miejscem kobiet w przestrzeni teatru, ich obrazem i głosem dochodzącym ze sceny, wiążąc tę refleksję z szerszą perspektywą namysłu nad płcią
w kulturze. Jeśli ma spełnić swoje zadanie, tak właśnie powinna być traktowana: jako otwarcie.

Zamówienia: www.prospero.e-teatr.pl
Cena 40 zł.