Zajęcia są współorganizowane przez Instytut Teatralny i Gender Studies IBL PAN.

Udział w nich jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.


Ostatnie zajęcia z tego cyklu
poświęcone "Ifigenii" Antoniny Grzegorzewskiej
odbędą się:

!!! ZAJĘCIA ODWOŁANE !!!

przepraszamy

Obszerna problematyka lektury dramatu i spektaklu metodami "gender studies" zostanie w toku zajęć zasygnalizowana, a głównym celem będzie przygotowanie do recepcji wybranego przedstawienia teatralnego. Celem zajęć jest lektura wybranych dramatów należących do kanonu, zgodnie z założeniami Alisy Solomon wyrażonymi w książce Re-dressing the canon.
W ramach zajęć przedstawione zostaną możliwości interpretacji genderowej, a więc skoncentrowanej na pojęciach "płeć", "gender", "performatywność", "prezentacja", "reprezentacja", "rola", "odgrywanie", "wcielenie", "postać" - zadomowionych
w studiach nad kulturową tożsamością płci.

Struktura zajęć:

I. Trzy spotkania seminaryjne, wypracowanie
aparatury pojęciowej.

II. Obejrzenie spektaklu.

III. Zajęcia seminaryjne z udziałem realizatorów spektaklu.

Tematyka spotkania: Jak gender inspiruje współczesnego twórcę? Czy temat tożsamości jest tradycyjnym tematem teatralnym, czy też gender studies wnoszą nową perspektywę? Czy odczytania z kręgu queer theory są budowaniem nowych sensów, reaktywacją tradycji, czy może "ożywianiem" kanonu?
Czy teatr w Polsce jest przygotowany do głębszej refleksji nad gender/cielesnością? Czy granice leżą w otwartym podejmowaniu wątków tożsamościowych, czy może tam, gdzie ich nie widać?