Inna Scena to zainicjowany w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego projekt badawczy, którego celem jest włączenie w obszar badań nad historią i współczesnością polskiego teatru problematyki kulturowej tożsamości płci i tożsamości seksualnej, widzianych w perspektywie gender studies i teorii queer. Mamy nadzieję, że dzięki konferencjom, seminariom, wykładom i wydawnictwom uda nam się uruchomić nurt refleksji, który wypełni dotkliwą lukę w polskiej myśli teatralnej i pozwoli wypracować język do opisu tego, co od lat dzieje się na naszych scenach, a o czym wciąż nie potrafimy rozmawiać.
 

Tom Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze prezentuje wybrane teksty wygłoszone na drugiej konferencji z tego cyklu, która odbyła się w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2006

więcej...

 

Tom "Kobiety w historii
i współczesności teatru polskiego"
jest pokłosiem pierwszej konferencji
z cyklu Inna Scena
(1-3 grudnia 2005)

więcej...

 

 
 
 
 

 

Udział w zajęciach wymaga uprzedniego zgłoszenia
e-mail: agata.adamiecka[at]instytut-teatralny.pl

Jesteśmy dziś świadkami radykalnej destabilizacji tradycyjnych konstrukcji męskiej tożsamości. Czy mamy do czynienia z końcem hegemonicznej męskości? Czy na naszych oczach dokonuje się zmiana patriarchalnego paradygmatu? Czy też przeciwnie - to tylko kosmetyczna korekta, która nie zmienia istoty androcentrycznej kultury Zachodu. Inna Scena 2009 przynosi możliwość krytycznego przemyślenia powszechnie diagnozowanego dziś "kryzysu męskości" we współczesnej kulturze oraz jego artystycznych manifestacji. Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym cyklu warsztatów analitycznych skupionych wokół zagadnienia gender ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych koncepcji męskości.

Zajęcia są organizowane we współpracy z Gender Studies Instytutu Badań Literackich PAN.

Miejsce:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, IBL

Szczegółowe informacje o zajęciach i prowadzących na www.genderstudies.pl

 

21 marca 2009

10.35-12.05
Grzegorz Grochowski - Męskość w literaturze i dramacie
12.30-15.35
Anna Taszycka - Film/queer
16.00-19.00
Agnieszka Graff - "Czarny brutal" i inni
- rasa i męskość w filmie amerykańskim
- zajęcia
w Instytucie Teatralnym

22 marca 2009

12.45-16.00
Monika Bakke - Ludzkie i nie-ludzkie ciała

4 kwietnia 2009

10.35-12.05
Grzegorz Grochowski - Męskość w literaturze i dramacie
12.30-15.35
Iza Kowalczyk - Odgrywanie męskości i kobiecości
w sztuce i kulturze wizualnej

16.00-19.00
Agnieszka Graff - "Czarny brutal" i inni
- rasa i męskość w filmie amerykańskim

5 kwietnia 2009

12.45-16.00
Monika Bakke - Ludzkie i nie-ludzkie ciała

23 maja 2009

10.35-12.05
Grzegorz Grochowski - Męskość w literaturze i dramacie
12.30-15.35
Iza Kowalczyk - Odgrywanie męskości i kobiecości
w sztuce i kulturze wizualnej

16.00-19.00
Agnieszka Graff - "Czarny brutal" i inni
- rasa i męskość w filmie amerykańskim

24 maja 2009

12.45-16.00
Monika Bakke - Ludzkie i nie-ludzkie ciała

20 czerwca 2009

10.35-12.05
Grzegorz Grochowski - Męskość w literaturze i dramacie
12.30-15.35
Iza Kowalczyk - Odgrywanie męskości i kobiecości
w sztuce i kulturze wizualnej

16.00-19.00
Agnieszka Graff - "Czarny brutal" i inni
- rasa i męskość w filmie amerykańskim